ข้อคำนึงในการเลือกใช้ ERP พิมพ์ อีเมล์

บทความจาก - eWEEK ฉบับที่ 06 ปักษ์หลัง มีนาคม 2546

                    การพิจารณาปัจจัยบางอย่างก่อนที่องค์กรจะตัดสินใจเลือกใช้ ERP นั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วว่า องค์กรจะต้องลงทุนสูงมากในทรัพยากรต่างๆ ในการอิมพลีเมนต์ ERP ดังนั้นเราลองมาดูปัจจัยหลักๆ ที่ควรคำนึงถึงระบบ ERP

* ฟังก์ชันการทำงานของระบบ ERP ควรที่จะเข้ากับระบบงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี ยิ่งระบบ ERP มีความใกล้เคียงหรือเข้ากับองค์กรได้มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เกิดความราบรื่นในการติดตั้งและใช้งานระบบ ERP มากขึ้นเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่ายิ่งองค์กรปรับเปลี่ยนระบบการทำงานได้น้อยเท่าไหร่จากการติดตั้งระบบ ERP ก็จะเป็นการง่ายต่อการดำเนินงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานและให้ผลตอบแทนคืนกลับมาให้องค์กรได้เร็วขึ้นเท่านั้น

* ระบบต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ หากระบบไม่มีลักษณะดังกล่าวแล้วอาจสร้างผลเสียให้กับองค์กรและอาจทำให้เสียลูกค้าได้ อย่างเช่นในกรณีที่มีการสั่งสินค้าเป็นร้อยเป็นพันคำสั่งซื้อในแต่ละวัน หากระบบไม่สามารถรองรับค่ำสั่งซื้อดังกล่าวได้อาจสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าและส่งผลเสียต่อผลการประกอบการของบริษัทในที่สุด

* ระบบต้องไม่ซับซ้อนและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ง่าย คงไม่ดีแน่หากระบบมีความซับซ้อนและองค์กรต้องเสียทั้งเงินและเวลาจำนวนมากไปในการอบรมพนักงานเพื่อให้ใช้งานระบบดังกล่าวได้ และก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระบบดังกล่าวจะไปเพิ่มผลิตภาพขององค์กรได้อย่างไร

* ต้องเป็นระบบที่ใช้ระยะเวลาอิมพลีเมนต์สั้น นั่นหมายถึงองค์กรสามารถติดตั้งระบบได้รวดเร็ว อบรมพนักงานได้เร็วและได้ผลตอบแทนจากการลงทุนใช้ระบบดังกล่าวในระยะเวลาอันสั้น

* มีความจำเป็นที่ระบบต้องสามารถอัพเกรดได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งผู้พัฒนาระบบดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีการอัพเกรดระบบเป็นประจำ แต่หากเป็นระบบที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับองค์กรมากอาจต้องใช้เวลาอัพเกรดนานกว่าที่ควรจะเป็น

* จะต้องมีสำนักงานตัวแทนในพื้นที่ที่องค์กรตั้งอยู่ หากเกิดปัญหาขึ้นกับระบบ ERP องค์กรสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

* องค์กรอาจจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ ที่มีการใช้ระบบ ERP ที่องค์กรกำลังพิจารณาอยู่เพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลและความคิดเห็นจากองค์กรเหล่านั้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้และติดตั้งระบบ ERP ต่อไป

* ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระบบ ERP จะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ ค่าอบรม ค่าอิมพลีเมนต์ ค่าบำรุงรักษาระบบ และค่าปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับระบบงานขององค์กรและฮาร์ดแวร์

ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ ERP ของแต่ละองค์กรย่อมไม่เหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากขนาด และลักษณะงานของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน อีกทั้งหากมีการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อให้เข้ากับองค์กรก็จะยิ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากระบบพื้นฐานมากพอสมควร แต่ส่วนมากแล้วองค์กรจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับโครงการระบบ ERP ไว้เป็นหลักล้านถึงหลักหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายส่วนมากจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอิมพลีเมนต์ และฮาร์ดแวร์เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีต้นทุนอีกส่วนหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ไม่ควรละเลยไปเพราะต้นทุนส่วนนี้อาจทำให้ค่าใช่จ่ายจริงเกินงบประมาณที่องค์กรตั้งไว้ ซึ่งส่วนมากต้นทุนเหล่านี้จะแฝงมาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

* ต้นทุนแฝงเรื่องเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่องค์กรได้ให้พนักงานเข้ารับการอบรมการใช้ระบบ ERP รวมถึงระยะเวลาที่รอให้ระบบทุกอย่างเข้าที่ซึ่งองค์กรอาจเสียโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่ควรจะได้ไป

* ค่าที่ปรึกษาก็เป็นต้นทุนแฝงอีกอันที่องค์กรไม่ควรมองข้ามไป เนื่องจากส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ที่ปรึกษาจะช่วยองค์กรตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ ERP การอบรม จนถึงการดูแลระบบ องค์กรส่วนใหญ่มักตั้งค่าใช้จ่ายด้านนี้ไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก

* ต้นทุนเรื่องของการวิเคราะห์และโอนถ่ายข้อมูล ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าข้อมูลมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

ส่วนประโยชน์ที่องค์กรได้จากการใช้ ERP จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรได้มีการอิมพลีเมนต์ระบบ ERP อย่าง สมบูรณ์และระบบงานต่างๆ เข้าที่เข้าทางแล้ว โดยประโยชน์หลักๆ ของ ERP ได้แก่

* ผู้บริหารองค์กรสามารถเรียกดูข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นรายได้ ยอดขายกำไร ค่าใช้จ่ายหรือข้อมูลอื่นๆ ขององค์กรได้ในเวอร์ชันเดียว ด้วยความสามารถในการจัดการและรวมศูนย์ข้อมูลของ ERP ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ พร้อมสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งต่างจากเดิมที่แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างเก็บมีคนละเวอร์ชัน

* สร้างรูปแบบกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลระบบเดียวกัน ด้วยความสามารถของ ERP จึงสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

* สร้างมาตรฐานข้อมูลด้านบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีหน่วยธุรกิจหลายแห่งอาจเป็นการยากที่ฝ่ายบริหารบุคคลจะสามารถตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลด้านสวัสดิการได้ทั่วถึง แต่ ERP สามารถจัดการเรื่องดังกล่าวได้ ขอยกตัวอย่างประโยชน์ของ ERP ที่เกี่ยวกับการสั่งสินค้าของลูกค้าดังนี้ เมื่อลูกค้าสั่งสินค้า คำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะถูกป้อนเข้าระบบซึ่งจะมีความได้เปรียบเรื่องของการส่งผ่านและความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ที่เป็นกระดาษซึ่งจะมีการป้อนค่ำสั่งเข้าและส่งต่อในระบบที่แตกต่างกันภายในองค์กร และส่วนมากแล้วเมื่อคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกส่งผ่านระหว่างแผนกภายในองค์กรมักจะเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งเมื่อลูกค้าติดต่อถามถึงสถานภาพของสินค้าจึงเป็นการยากที่ใครในองค์กรจะสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้ ด้วยการใช้ระบบ ERP จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบดูสถานภาพของการสั่งสินค้าของตนว่าอยู่ในขั้นตอนใดพร้อมทั้งสามารถตรวจได้ว่าสินค้าที่ส่งออกมาแล้วอยู่ที่ใด โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการติดตั้งระบบ ERP ที่สมบูรณ์และการป้อนคำสั่งซื้อในระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Home |
  home                     contact us
--------------- Products ---------------
รายละเอียดโปรแกรม Impress
--------------- Main Menu ------------
Home
Contact Us
Search
---------- ข่าว และ บทความ ----------
ข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท
บทความที่น่าสนใจ
--------------- DBD e-Filing ---------------
การเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
---------- โปรแกรมบัญชี PDP ----------
PDP Account

 

к ѭ ҹ Ѵ Թ ѵشԺ purchase order software purchasing system po purchase analysis software ¨Ѵ ἹѴ ˹ҷѴ Ѵý¨Ѵ к ѭ ˹ ¨ ҧ Ӥѭ Ӥѭ 㺡ӡѺ 觫 Ѻͧ ӤѭѺ ἹԹ Ǩͺ ¹ ˹ѧ Ѻͧ ѡ ˹ä ˹ ˹/Ŵ˹ Debit note Credit Note ap system software account payable software к barcode barcode Թ ١˹ ١˹ä ѭþҡ ӹdz ѭ þҡ ѭç ѭҪ ѭçҹ ѭҢ ͷҧ Ң ѭյҴѡѾ ѭդúǧ ѭ all in one software ѭ sme software Ѵ èѴ Ե project costing job costing sharing expense ѭ ç ѭç ѭԹ͹ Թ͹ Ẻ ѭ ç¹ ѭç¹ software jewellry software ԹѾ ҳ ʴ »ա software retail software wholesale software whole sale ½ҡ OTOP ѭ OTOP ýҡ software manufacturing software purchase planning taxes planning software jewelry software construction software production software job cost software manufacuturing software production planning software software consignment shop store ѭ к ҹ ҡ ҧ ½ҡ consign ѭոáԨҧ ҧ ѭաҧ ѭѺҡҧ ѭѺ ҧ Ѻ ѭ Ѻ Դ ѭպԡ ѭռԵ ѭ ҧ ѭ Ѻ Դ ѭٹԡ, 鹷ع ҧ site ҹҧ BOQ ӹdz BOQ ѺáԨ ҧ BOQ ѺѺҵԴ, Ѻ, Ǻҳ, Ǻҳҧ,çҹҧ, Ǻáҧ, ʹẺ BOQ, õ鹷ع ҧ, Ǻԡ çҹҧ ááҧ sap software oracle software microsoft sql microsoft window sql server account software accounting software appac accpac software navision software database access software access acount program account software ӹѡҹѭ ӹѡҹ ѭ Ҥѡѭ Ҥ ѡѭ ç¹ ͹ѭ ç¹͹ѭ ç¹͹úѭ ç¹͹Ӻѭ кѭ Сúѭ ԪҺѭ Ԫҡúѭ ԪҪվѭ ѺӺѭ ѺԴѭ ѭ çҹ ѭ ҧ Ӻѭ Ǩͺѭ Ǩͺ ӹѡҹǨͺѭ ͺѭ ͺѭѺ͹حҵ ѡѭ ѡҹѭ ѺѤ ѡҹѭ ѺѤþѡҹѭ audit tax auditor accountant consultant internal audit cpa áúѭ úѭ ѭ ҧѭ ¡úѭ ѺѤ ѡҹѭ Ѵúѭ Ѵýºѭ ѴἹѭ ӹѡҹ ѭ ҧкѭ Ѻҧкѭ ѡҧк Ѳ ѭ кǹ÷ҧѭ öҧѭ ͡Ẻѧѭ ѡԪҡôҹѭ ѺѲ ѭ ٹ ѡѭ ѡѭ ͹Ӻѭ ֡ҹѭ ֡ҹҹѭ ֡ҹ øáԨ ԪҺøáԨ ѡ֡ Ңҡúѭ ا෾úѭ кѭ ԹСøҤ äѭ ѭաҧ ѲҸáԨä зǧäѧ ͡Թҡ ʡԹ multicurrency multi currency ʡԹ ѵš¹ ѵš¹Թҵҧ Ҥ Ҥ觻 âҴعҡѵš¹ ͡ ͡Թҡ Թ øҤ Ѿ ѾͶ ÷ȹ Ŵŧ ǹŴŧ ˹ѧ ǹŴ ǹŴŧ ѪҴ pantip pantip.com sanook.com ͡ import export ѭçҹ ѭ çҹ ѵ ѵŤ §ҹ ... ԵԺؤ ѭ ͧ ѭѺáԨͧ ѭѺáԨç ѺѤçҹ ѭ ѺѤçҹ Ѥçҹ ҧҹ ѭ ¢ ѡҹ ºԡ ºԡ١ Ѵ Ѳ ѺѲ ੾дҹ ռҹ ҡش ǹŴ ѭ Ѻͧع ѭѺӹѡҹ ҧк ҧкѭ ҧкѭ ҧἹ ҧк CRM Payroll úؤ Ѿҡ,Թ͹,ѭԹ͹ ٹԡ ٹԡ ѭٹԡ ѭ ٹԡ ѭѺٹԡ ѭ áͧع, кѭ Ѵáͧع , кѭ Ѻ ѷ Ѵáͧع ͧع, Asset Management Accounting , Fund Management Accounting System, ѭաͧع, ѭѺͧع Warehouse Management System, кäѧԹ, äѧԹ, ѴäѧԹ, áèѴ, ááШԹ ѭ , Transportation Management , Logistic software, Ũʵԡ, кŨʵԡ ѭ Ũʵԡ, Ѵ ʵ , Ũʵԡ, к Ũʵԡ, к Ũʵԡ, Logistic Management software Ի, ѭ Ի, shipping software shipping, кԻ, freight forwarder, ѭ freight forwarder Ŵѭ, download ѭ, Ŵѭ,ѭ ͹Ź ѭ RFID, RFID, ͧѺ RFID ҧ ͡Ẻ http://www.bcsc.co.th, designed by BCSC